Dbamy o detale, to od nich zależy jakość. Projekty dyplomów dopasowywane są do charakteru wydarzenia.
Ornamenty bywają tłoczone, wycinane, malowane akwarelami lub złocone. Teksty są wypisywane ręcznie,
kaligrafowane lub drukowane, mogą być również złocone i malowane.